Eagle Security

Faleminderit per viziten

Shoqeria Private e Sigurise Fizike “EAGLE SECURITY” eshte  Licensuar per Sherbime te Ruajtjes se Personave, Objekteve dhe Veprimtarive”SHPSF “EAGLE SECURITY” sh.p.k ka nje eksperience pozitive ne sherbimin qe mbulon, mbasi stafi dhe Drejtuesit e Saj kane pervoje te gjate fushen e sigurise se objekteve.

Drejtuesit e Shoqerise kane mbuluar funksione te rendesishme ne Policine e Shtetit si dhe kane eksperience ne fushen e Sigurimit te Bankave dhe Objekteve te rendesishme. Ne lidhje me sigurine e Objekteve te rendesishme STAFI i SHPSF Eagle Security kane marre pjese ne disa disa trajnime te vecanta ne fushen Sigurise te zhvilluara ne Angli, France, Austri, Spanje, Portugali, Itali, Monaco, Egjypt e vende te tjera te Europes, c’ka ka bere te mundur edhe sjelljen e nje eksperience te pasur e te aplikushme ne sherbimet qe mbulon aktualisht SHPSF “EAGLE  SECURITY.